blog.jpg

Literatura dot. infrastruktury krytycznej (wybrane pozycje)

  1. R. Radvanovsky, A. McDougall, Critical infrastructure: homeland security and emergency preparedness, Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010.
  2. A. Tyburska (red), Ochrona infrastruktury krytycznej, WSPol Szczytno, 2010.
  3. Z. Piątek, A. Letkiewicz (red), Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej, WSPol Szczytno, 2010.
  4. United States, National Infrastructure Protection Plan, Partnering to enhance protection and resiliency 2009, Washington: Department of Homeland Security, 2009.
  5. T. Macaulay, Critical infrastructure: understanding its component parts, vulnerabilities, operating risks, and interdependencies, Boca Raton, FL : CRC Press, August 27, 2008.
  6. Etats-Unis. Government accountability office, Critical infrastructure protection, New York (N.Y.): Novinka books, 2008.
  7. Ted G. Lewis, Critical infrastructure protection in homeland security: defending a networked nation, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, May 2006.
  8. United States, Department of Homeland Security, National infrastructure protection plan: 2006, Washington: Department of Homeland Security, 2006.
  9. Donald W Walsh, et al., National incident management system : principles and practice, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2005.
  10. Mathew T. Cogwell, Critical infrastructures, New York : Nova Science Publishers, 2003.

Akty prawne dot. infrastruktury krytycznej

 

Polskie

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 541).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 542).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 540).

Środki ochrony infrastruktury krytycznej

W celu przeciwdziałania zagrożeniom oraz ryzykom zniszczenia, uszkodzenia bądź zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, istotne są realne skoordynowane działania podejmowane przez wszystkie zaangażowane podmioty w obszarze ochrony tej infrastruktury.

Rodzaje zagrożeń dla infrastruktury krytycznej

Analizując obszary ryzyk związanych z infrastrukturą krytyczną można wyszczególnić pewne kategorie i grupy zagrożeń istotne wpływających na poziom bezpieczeństwa:

Rozwój i postęp, zwłaszcza techniczny, ciągle ulega przyspieszeniu niejako w sposób wymuszony, ale także dzięki ciekawości i intelektowi człowieka. Przypuszczalnie w poprzednich epokach żyło się spokojniej i wolniej, ale niekoniecznie lepiej, co naturalnie wynikało z braku przeróżnych rozwiązań wspierających codzienne czynności człowieka, a tym samym tworzących dogodne warunki do stabilnego życia i rozwoju ludzkości.

W wyniku postępu technicznego pojawiła się telewizja cyfrowa, telefonia komórkowa, Internet, komputery, które doprowadziły do zrewolucjonizowania życia. Postępująca automatyzacja i wykorzystanie maszyn dla wykonywania czynności wcześniej realizowanych przez ludzi przyczyniło się nie tylko do wzrostu efektywności, ale także do uzależnienia człowieka od tego typu rozwiązań. Zachodzące zmiany umożliwiły łatwą i szybką wymianę informacji pomiędzy urzędami, placówkami zdrowia, instytutami badawczymi i uczelniami, a także pomiędzy organami administracji, a obywatelami i biznesem. Jednocześnie możliwe i powszechne stało się realizowanie przez Internet codziennych czynności, takich jak np.: robienie zakupów, zamawianie wizyt u lekarza, czy też załatwianie wybranych spraw urzędowych.

Te intensywne zmiany technologiczne, a co za tym idzie, rozwój zaawansowanych technik informacyjnych i automatyzacji zwiększył jakość i komfort życia, ale jednocześnie przyczynił się do wzrostu zagrożeń, przez co utrzymanie niezbędnych funkcji społecznych, takich jak: zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona, dobrobyt materialny lub społeczny ludności stało się zadaniem niezwykle trudnym.

Niełatwo byłoby obecnie funkcjonować bez sprawnie działających systemów zaopatrzenia w energię, wodę i żywność, systemów łączności i sieci teleinformatycznych, systemów finansowych i transportowych, czy też ratowniczych i produkujących substancje chemiczne. Z punktu widzenia funkcjonowania państwa i życia obywateli naruszenie ciągłości działania administracji publicznej mogłoby wywołać destabilizację funkcjonowania jej organów.

Wszystkie te elementy dostarczają pewną grupę dóbr i usług, których naruszenie lub zniszczenie mogłoby spowodować negatywne skutki dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także dla skutecznego funkcjonowania organów władzy i administracji publicznej oraz instytucji i przedsiębiorców, przez co wchodzą w skład tzw. infrastruktury krytycznej, niezbędnej dla zapewnienia minimalnego funkcjonowania gospodarki, państwa i niezakłóconego życia obywateli.

Infrastruktura ta wywiera bezpośredni wpływ niemal na każdą dziedzinę życia człowieka, jak i na organy władzy i administracji publicznej oraz przedsiębiorców i jest stosunkowo złożona oraz funkcjonalnie zależna, a jej prawidłowe działanie jest możliwe wyłącznie dzięki współdziałaniu wielu podmiotów sektora prywatnego i instytucji administracji publicznej na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom jej zniszczenia, uszkodzenia bądź zakłócenia funkcjonowania.

Można stwierdzić, iż zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej pozostaje w korelacji z poczuciem bezpieczeństwa obywateli i stabilnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Jakiekolwiek zakłócenia lub przestoje w działaniu systemów należących do tej infrastruktury, zarówno te planowane (wynikające np. z konserwacji użytkowanych urządzeń, obiektów), jak i te nieuniknione (wynikające np. z różnego rodzaju awarii, włamań, ataków terrorystycznych) mogą mieć krytyczne znaczenie dla funkcjonowania organów administracji, a także dla samych przedsiębiorców i życia obywateli. Kilkugodzinny przestój systemu zaopatrzenia w energię lub brak dostępu do systemów zaopatrzenia w wodę może obniżać sprawność organów administracji, jak i mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i niezakłócone życie obywateli.


Nietrudno się domyśleć, że lista zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest praktycznie nieskończona, co wynika bezpośrednio z jej złożoności i obszaru jaki obejmuje, w tym m.in.:

 • systemy zaopatrzenia w energię,
 • surowce energetyczne i paliwa,
 • systemy wodociągowo-kanalizacyjne i dystrybucji żywności,
 • sektor bankowo-finansowy,
 • systemy transportowe i komunikacyjne,
 • system produkcji, składowania, przechowywania i stosowania sub­stan­­cji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substan­cji niebezpiecznych,
 • systemy teleinformatyczne wchodzące w obszar szeroko rozumianych usług informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Utrata lub znaczące przerwy w funkcjonowaniu ww. elementów infrastruktury krytycznej, ważnych dla funkcjonowania państwa i jego obywateli, mogą być wywołane działaniem sił natury bądź człowieka i powodować poważne konsekwencje ekonomiczne lub socjalne zagrażające życiu społeczeństwa lub jego pokaźnej części.
 
Ochrona infrastruktury krytycznej w sposób pozwalający zredukować lub obniżyć ryzyko jej zniszczenia lub zakłócenia jest zadaniem trudnym, ponieważ jej elementy są funkcjonalnie zależne, a możliwe scenariusze zagrożeń są praktycznie niepoliczalne.
 
W prawie polskim i unijnym uregulowano pewne środki ochrony infrastruktury krytycznej przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka, ale nie do jego całkowitego wyeliminowania. Można znaleźć również wiele ciekawych pozycji w literaturze opisujących zagadnienie infrastruktury krytycznej oraz problemy z nią związane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości materiałów zawartych na tej stronie w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zabronione.

Kontakt

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem