blog.jpg

Metoda badania stanu techniki, wiedzy, w tym czystości patentowej

Jak skutecznie wykazać, że Projekt jest innowacyjny?

W ludzkich umysłach rodzi się wiele pomysłów na zrealizowanie projektu, który mógłby uzyskać współfinansowanie ze środków pochodzenia zagranicznego, jak np. z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio muszą przełożyć się na rozwój innowacyjności. Niestety bez usystematyzowanego podejścia trudno jest z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dany pomysł na projekt jest rzeczywiście innowacyjny i że nikt gdzieś na świecie nie zrobił już czegoś podobnego, czy też nie są prowadzone analogiczne prace przez inny zespół badawczy.

Przed rozpoczęciem prac nad projektem o charakterze badawczo-rozwojowym, a w zasadzie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, np. w ramach programów NCBiR, należy dokonać przeglądu aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie przedmiotu planowanych prac badawczych i oczekiwanych rezultatów, a także kierunków rozwoju branży, w tym dokonać badania stanu techniki pod względem badania zdolności patentowej planowanych do zastosowania rozwiązań, czy badania czystości patentowej.

W celu zbadania stanu techniki dla określenia obecnego stanu wiedzy w interesującej nas dziedzinie, należy dokonać ustaleń w oparciu o bazy literatury patentowej, tj. opisy zgłoszeniowe wynalazków oraz opisy patentowe, a także publikacje naukowe, biuletyny oraz czasopisma branżowe. Jako podstawowe źródło eksploracji należy wykorzystać, w zakresie literatury patentowej, wyszukiwarkę Przedmiotów Chronionych - Bazy danych UPRP i zbiory literatury patentowej dostępne w Bibliotece UPRP, a także inne źródła, takie jak m.in.:

Stan wiedzy dotyczący przedmiotu prac badawczych i powiązanych rozwiązań należy również zbadać w oparciu o publikacje naukowe, biuletyny, publikacje elektroniczne oraz czasopisma branżowe dostępne w sieci Internet poprzez wyszukiwarkę Goolge. Ponadto, poza powszechnie znaną wyszukiwarką Google należy także skorzystać z rozwiązań pozwalających na przeszukiwanie tzw. głębokiego/ ukrytego Internetu (ang. deep/invisible web), gdzie należy skorzystać m.in. z takich wyszukiwarek jak:

W wielu przypadkach instytucja zarządzająca danym programem unijnym wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że badanie stanu techniki przeprowadzone zostało przez rzecznika patentowego.

Poza tym w przypadku ubiegania się o środki z programów NCBiR warto w trakcie badania aktualnego stanu techniki i wiedzy zapoznać się z Przewodnikem dla eksperta Ochrona własności Intelektualnej.

Poza ww. wyszukiwarkami skorzystać również należy z poniższych narzędzi i katalogów naukowych oraz zasobów akademickich:

Do zbadania stanu wiedzy przy wykorzystaniu ww. zasobów wymaga się dość precyzyjnego określenia słów kluczowych, wg których sprawdza się stan wiedzy w danej dziedzinie.

Jednym z naistotniejszych elementów w procesie sprawdzania stanu techniki, wiedzy, w tym czystości patentowej jest właściwe dobieranie słów i fraz podawanych w wyszukiwarkach. Wyszukiwane słowa kluczowe należy dobrać w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlały przedmiot prac badawczych, w tym oczekiwane rezultaty.

Rezultat z przeprowadzonego badania stanu wiedzy wg ustalonych słów kluczowych powinien zostać przedstawiony wg poniższego szablonu.

Wykorzystany zasób

Data i czas czynności

Wyszukiwane frazy/słowa kluczowe

Uzyskany rezultat

Synteza uzyskanych danych

Wnioski

Uwagi

DepatisNET

           

eSearch plus

           

European Patent Register

           

European Publication Server

           

IngentaConnect

           

...

           

...

           

Poza kompleksowym zbadaniem stanu techniki można również rozważyć wykupienie stosownego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności na wypadek m.in. naruszenia praw patentowych (tzw. patent infringement), gdyby okazało się, że pojawią się roszczenia związane z rozwiązaniami wykorzystywanymi w wypracowanych rezultatach prac badawczych.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.

Kontakt

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem