Rodzaje zagrożeń dla infrastruktury krytycznej

Analizując obszary ryzyk związanych z infrastrukturą krytyczną można wyszczególnić pewne kategorie i grupy zagrożeń istotne wpływających na poziom bezpieczeństwa:

KATEGORIA I - Zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych

  • Powódź
  • Pożar
  • Susza
  • Trzęsienie ziemi

KATEGORIA II - Zagrożenia związane z działalnością człowieka -- CELOWE

  • Zagrożenia stanowiące celowe działanie człowieka o charakterze terrorystycznym
  • Zagrożenia o podłożu gospodarczo-politycznym

KATEGORIA III - Zagrożenia związane z działalnością człowieka -- NIEZAMIERZONE

 

Wpływ wybranych grup ryzyk na elementy infrastruktury krytycznej


Przedstawioną powyżej listę zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, w żadnym wypadku nie należy traktować jako ostatecznej, jednak w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2008, systematyzującą proces zarządzania ryzykiem, można by rozważyć wykorzystanie jej do bieżącego utrzymywania rejestru ryzyk na potrzeby Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Szczególną uwagę należy poświęcić zagrożeniom związanym z czynnikiem ludzkim z uwagi na skomplikowaną naturę powiązań i wieloraką motywację. Podczas analizy zagrożeń warto uwzględniać zależności pomiędzy osobą stanowiącą czynnik zagrożenia, jej motywacją i potencjalnymi działaniami.

Z uwagi na fakt uzależnienia człowieka od technologii na szczególną uwagę zasługują również wszelkie ryzyka związane z systemami TI. Wynika to z faktu, że brak właściwego zabezpieczenia tych systemów w mechanizmy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed różnego rodzaju wirusami, nieprzestrzeganie zasad wynikających z planów ciągłości działania, brak aktualizacji, zaniechanie przeglądów i poprawy jakości oprogramowania, niestosowanie standardów zarządzania i kontroli jakości dostaw, to potencjalne źródło zagrożeń dla funkcjonowania wszelkich systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.


Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w Polsce jako element infrastruktury krytycznej

Cyberterroryzm jako element zagrożenia infrastruktury krytycznej

Cyberterroryzm w obliczu przestępczości komputerowej i zorganizowanej

Realna czy fikcyjna groźba zamachu terrorystycznego

Serwisy społecznościowe jako źródło i motyw przestępstw

Terroryzm jako zagrożenie dla infrastruktury krytycznej

Uzależnienie od obcej technologii

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.

 

logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search