Literatura dot. infrastruktury krytycznej

Wybrane pozycje literatury

Polskie

 1. (red.) Marian Kopczewski, Dariusz Sienkiewicz, Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – Sektory infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia, ISBN 978-83-922914-7-3, Zeszyt Naukowy Nr 5, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Koszalin 2018
 2. Włodarski A. , Bralewski A., Istota i cel ochrony infrastruktury krytycznej, Zeszyty Naukowe SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 54 (2), s. 43--59, 2015.
 3. Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P., Ochrona Infrastruktury krytycznej. Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.
 4. Agata Tyburska, Policja a Ochrona Infrastruktury Krytycznej, ISSN 1731-8157, ZESZYTY NAUKOWE WSOWL, Nr 3 (161) 2011. 
 5. Agata Tyburska (red), Ochrona infrastruktury krytycznej, 978-83-7462-261-5, Wydawnictwo WSPol Szczytno, 2010.
 6. Z. Piątek, A. Letkiewicz (red), Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej, WSPol Szczytno, 2010.

Zagraniczne

 1. Robert S. Radvanovsky, Allan McDougall, Critical Infrastructure: Homeland Security and Emergency Preparedness, ISBN 978-1466503458, Third Edition, CRC Press/Taylor & Francis Group, 2013.
 2. NIPP 2013 Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience, Homeland Security, 2013.
 3. United States, National Infrastructure Protection Plan, Partnering to enhance protection and resiliency 2009, Washington: Department of Homeland Security, 2009.
 4. T. Macaulay, Critical infrastructure: understanding its component parts, vulnerabilities, operating risks, and interdependencies, Boca Raton, FL : CRC Press, August 27, 2008.
 5. Etats-Unis. Government accountability office, Critical infrastructure protection, New York (N.Y.): Novinka books, 2008.
 6. Ted G. Lewis, Critical infrastructure protection in homeland security: defending a networked nation, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, May 2006.
 7. Donald W Walsh, et al., National incident management system : principles and practice, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2005.
 8. Mathew T. Cogwell, Critical infrastructures, New York : Nova Science Publishers, 2003.

Blog

logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search