Akty prawne dot. infrastruktury krytycznej

Wybrane pozycje aktów prawnych

Polskie

  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 541).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 542).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (DzU z 2010 r. nr 83, poz. 541).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2010 nr 83 poz. 540).

UE

  • Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
  • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Critical Infrastructure Protection in the fight against terrorism, Brussels, 20.10.2004, COM(2004) 702 final.
  • Zielona księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej: KOM/2005/0576 [wersja ostateczna] [on-line]. Bruksela, dnia 17.11.2005.
  • Komunikat Komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej: KOM(2006) 786 wersja ostateczna. Bruksela, dnia 12.12.2006.

Chronologiczna lista wybranych polskich i unijnych dokumentów związanych z infrastrukturą krytyczną:

Lista aktów prwnych dot. infrastruktury krytycznej
11.09.2015 - Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej

Blog

logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search