O mnie

O mnie

Andrzej Machnacz

Cyberbezpieczeństwo
DevOps
Zarządzanie Projektami

Medycyna Alternatywna
Ukończyłem Politechnikę Poznańską kierunek Informatyka i studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 2003 roku uzyskałem stopień doktora nauk technicznych w zakresie Informatyki.
Base of Knowledge Warsaw University of Technology
Image
W 1996 roku rozpocząłem pracę w krajowym oddziale Interpolu w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. brałem czynny udział w grupie doradców Interpolu z zakresu bezpieczeństwa (Interpol Security Officers Advisory Group) oraz Zarządu Europolu ds. Technologii Informatycznych (Europol ICT Programme Board), a także wspierałem grupę powołaną w Komendzie Głównej Policji do walki z przestępczością komputerową.
am
Występowałem w roli konsultanta i byłem autorem wielu wystąpień podczas specjalistycznych konferencji krajowych i zagranicznych związanych z technicznymi metodami zabezpieczania systemów teleinformatycznych, a także metodami zwalczania przestępczości komputerowej, w tym gromadzenia materiału dowodowego. Uczestniczyłem także w licznych specjalistycznych szkoleniach związanych z tą tematyką, m.in. w USA, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w Polsce. Praca w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (International Criminal Police Organization - Interpol), pozwoliła mi uzyskać rozległą wiedzę i wyrafinowane umiejętności, umożliwiające sprawne wykorzystywanie szerokiego zakresu technik, metod i narzędzi hackerskich do badania bezpieczeństwa systemów TI, a także np. namierzania różnych nielegalnych działań i neutralizowania zagrożeń, w tym gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego. Jestem autorem licznych publikacji w czasopismach branżowych i biuletynach naukowych, takich jak np. NETForum, Computerworld, Przegląd Policyjny, Biuletyn Instytutu Systemów InformatycznychKwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, Polish Journal of Environmental Studies, a także współautorem kilku książek, w tym m.in. "Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna" pod redakcją Lecha Paprzyckiego i Zbigniewa Rau, czy też "Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi" pod redakcją naukową P. Bogdalskiego, W. Pływaczewskiego, I. Nowickiej - lus est ars boni et eaqui.
Kierowałem realizacją licznych projektów, a zdobyte doświadczenie poszerzyły moją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także umiejętności zarządzania projektami, m.in. zgodnie z metodyką PRINCE2, PMI PMBok, AgilePM, KeySteps oraz COBIT. Zdobyłem również doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów systemów teleinformatycznych, w tym wykonywania testów penetracyjnych z wykorzystaniem zarówno narzędzi komercyjnych, jak i powszechnie dostępnych. Byłem członkiem komitetu redakcyjnego periodyku Policja - Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji.
W 2016 roku ukończyłem kurs podyplomowy organizowany przez Indian Board of Alternative Medicines, uznawany przez takie kraje jak: Kanada, Australia, USA, U.K. (Europe) oraz Nowa Zelandia. Zostałem zarejestrowany jako tzw. Registered Practitioner-RMP (IBAM) zgodnie z art. 7A IBAM i uzyskałem prawo wykonywania zawodu lekarza (Registered Medical Practitioner in INDIA) medycyny alternatywnej (Doctor of Medicine in Alternative Medicines) w Indiach, zgodnie z artykułem 19 (1) g Konstytucji Indii.
W ramach dalszego rozwoju zajmuję się projektowaniem i implementacją aplikacji webowych oraz mobilnych m.in. przy wykorzystaniu takich frameworków jak: Yii2/PHPDjango/PythonReactJS i React Native oraz Apache Cordova, a także zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej oraz medycyny alternatywnej.
logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search