Medycyna alternatywna - słowo wstępne

Medycyna alternatywna funkcjonuje poza nurtem leczenia opartym o model biomedyczny i często postrzegana jest jako mało skuteczna

Słownikowo można określić medycynę niekonwencjonalną zwaną często medycyną alternatywną jako wszystkie te metody i praktyki lecznicze oraz diagnostyczne, które funkcjonują poza nurtem opartym o aktualną wiedzę z zakresu biologii, chemii oraz fizyki, przez co nie mają zazwyczaj naukowego uzasadnienia i w związku z tym pozostają w opozycji do medycyny akademickiej w głównej mierze opartej na przemyśle farmaceutycznym zarabiającym miliardy na sprzedaży różnego rodzaju leków bardziej lub mniej skutecznych, a może i nawet zagrażających zdrowiu.

Można znaleźć w sieci różne opinie na temat medycyny akademickiej, zwanej również medycyną konwencjonalną w kontekście medycyny alternatywnej, nawet i takie stwierdzenia, że „pacjenci są nabijani przez koncerny w butelkę, chemioterapia szkodzi, a medycyna alternatywna to szansa na wyzdrowienie”. Nie jest również tajemnicą, że najczęstszą metodą leczenia jest właśnie medycyna konwencjonalna, często nazywana medycyną zachodnią, czy też ortodoksyjną, stosowana jako podstawowy proces eliminacji różnego rodzaju chorób i dolegliwości, w tym ich diagnozowania i leczenia w oparciu o najnowocześniejsze osiągnięcia farmakologii, chirurgii oraz inżynierii genetycznej (tzw. evidence-based medicine). Medycyna ta, w całkowitym odróżnieniu od podejścia alternatywnego, postrzega człowieka w zasadzie odcinkowo i dzieli w nim to, co wydaje się być niepodzielne, ponieważ oddziela ciało od rozumu i ducha. Niekonwencjonalne metody leczenia z reguły łączy podejście holistyczne oparte na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część, przez co metody te starają się sięgać do źródła dolegliwości, zaś w przypadku medycyny konwencjonalnej dochodzi zazwyczaj do działań zgodnie ze schematami postępowania klinicznego, w tym skoncentrowania się głównie na niedomagającym narządzie, usuwaniu bezpośrednich przyczyn i objawów chorobowych, w tym biernego stosowania się przez pacjenta do ścisłych zaleceń lekarza. W metodach niekonwencjonalnych istotną rolę odgrywa silne zaangażowanie pacjenta, a także jego wiara w wyleczenie oraz gotowość do zmiany trybu życia. Można w pewnym sensie stwierdzić, że specjalista medycyny alternatywnej ma pewną przewagę nad specjalistą medycyny klasycznej, ponieważ będzie traktował każdego pacjenta w sposób zindywidualizowany, poświęcając uwagę wszystkim aspektom jego życia. Należy też zaznaczyć, że w wielu wypadkach, jak np. przy przeziębieniach, czy bólach głowy, odwołanie się do naturalnych sposobów leczenia przynosi równie dobre skutki, jak stosowanie farmaceutyków, nie powodując efektów ubocznych.

Wiadomo, że medycyna alternatywna nie opiera się na badaniach naukowych, lecz na doświadczeniu wielu pokoleń i funkcjonuje poza nurtem leczenia opartym o model biomedyczny, ale dlaczego często postrzegana jest jako mało skuteczna albo i nawet szkodliwa, a także jako medycyna oparta na twierdzeniach niezgodnych z podstawową wiedzą przyrodniczą i medyczną, przez co w opinii lekarzy i naukowców uchodzi za nieskuteczną albo o wiele gorszą od dostępnych metod oferowanych przez medycynę konwencjonalną. Spotyka się również takie niedorzeczne stwierdzenia jak np. "leczenie niekonwencjonalne jest pojęciem bardzo nieprecyzyjnym i dlatego też trudno jednoznacznie orzekać o jego skuteczności". Być może jest to wynik edukacji społeczeństwa, a może olbrzymiej siły i zdolności manipulacyjnej koncernów farmaceutycznych, dla których cały sztab lekarzy i farmaceutów, a może i naukowców pełni niejako rolę handlowców, którzy osiągają niezwykle dobre wyniki w sprzedaży praktycznie wszystkich leków i suplementów, które zostają wciśnięte na półki w aptekach. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że wśród osób zajmujących się medycyną alternatywną nie ma oszustów oraz osób pozbawionych gruntownej wiedzy, których jedynym celem jest wzbogacenie się na czyjeś krzywdzie. Ale czy faktycznie tak jest tylko i wyłącznie w medycynie niekonwencjonalnej? Czy też nie zdarza się w leczeniu medycyną tradycyjną wielu niekompetentnych lekarzy, specjalistów, którzy niejednokrotnie albo z braku wiedzy, albo z lenistwa doprowadzały osoby do - delikatnie mówiąc - uszczerbku na zdrowiu, albo też podejmowali się terapii tylko w przypadku, kiedy sami widzieli czy też otrzymali dla siebie jakąś korzyść?

Medycyna klasyczna broni się wieloma publikacjami naukowymi, ale czy faktycznie dziesiątki badań naukowych wystarczą, aby coś odpowiedzialnie stosować w medycynie?

W obszarze medycyny alternatywnej znajdują się również metody leczenia, które zostały przebadane i włączone do nurtu medycyny konwencjonalnej (np. ziołolecznictwo), a także takie metody, które przebadano, ale nie udało się naukowo dowieść, jaki jest mechanizm ich działania pomimo, że wykazują pewną skuteczność. Poza tym są również i takie metody alternatywne, których skuteczność uznano za znikomą albo bezwartościową, a czasem nawet szkodliwą. Oczywiście nie ma co tu dyskutować na temat tych badań, jedynie co można zrobić to zastanowić się nad tym, czy właściwie dobrano metodykę badania skuteczności określonej metody alternatywnej, a także czy okoliczności w jakich przeprowadzano badanie nie miały żadnego wpływu na uzyskany wynik.

Wśród olbrzymiego obszaru działania medycyny alternatywnej można wyróżnić takie metody leczenia jak:

 • Akupunkturę jako metodę polegającą na nakłuwaniu specjalnymi igłami wybranych punktów ciała, które odpowiadają określonym narządom wewnętrznym, w celu stymulacji procesu ich zdrowienia.
 • Akupresurę jako metodę polegającą na dotykaniu, głaskaniu, uciskaniu lub opukiwaniu określonych miejsc na ciele człowieka, które odpowiadają, analogicznie jak w przypadku akupunktury, określonym narządom wewnętrznym, w celu stymulacji procesu ich zdrowienia.
 • Bioenergoterapię jako metodę polegającą na odblokowywaniu u osoby chorej kanałów energetycznych, zwanych w medycynie chińskiej „meridianami”, w celu powrotu organizmu do homeostazy w układzie energetycznym i samodzielnego zwalczenia choroby.
 • Homeopatię jako metodę, w której stosuje się rozcieńczone substancje, które w takiej formie mają leczyć choroby o symptomach podobnych do powodowanych przez te same substancje w stężeniach szkodliwych.
 • Irydologię jako metodę badania tęczówki oka służącą określeniu stanu poszczególnych narządów i diagnozowaniu ich chorób, gdzie każdej części ciała odpowiada ściśle określone miejsce na powierzchni tęczówki oka.
 • Laseroterapię niskopoziomową (LLLT), tzw. biostymulację laserową - jako metodę wykorzystującą właściwości skupionej wiązki laserowej o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nanometrów (nm) wspomagającej leczenie m.in. dolegliwości bólowych, infekcji skórnych oraz problemów z krążeniem krwi, z uwagi na to, że w tym właśnie przedziale absorpcja wody i barwników zawartych w tkankach jest najmniejsza, co umożliwia głębokie wnikanie światła do wnętrza organizmu i tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.
 • Litoterapię jako metodę wykorzystującą do leczenia energię tkwiącą w minerałach.
 • Masaż jako metodę rozszerzania naczyń krwionośnych, w celu umożliwienia lepszego odżywiania tkanek i pozbycia się szkodliwych produktów ubocznych przemiany materii. 
 • Ortopatię jako metodę wykorzystującą dietę, w tym post dla zapobiegania i leczenia chorób, co ma pozwolić na samoregulację organizmu.
 • Terapię manualną, tzw. chiropraktykę, czy też kręgarstwo jako metodę leczenia dysfunkcji narządu ruchu, polegającą na wykonywaniu zabiegów manualnych w okolicy kręgosłupa.
 • Wizualizację jako metodę samouzdrawiania polegająca na zmianie sposobu myślenia.
 • Ziołolecznictwo jako metodę profilaktyki i leczenia preparatami z ziół oraz innych roślin.
Acupressure - Acupuncture - Alexander Technique - Allopathy - Aromatherapy - Ayurveda - Biofeedback Training - Chiropractic - Color Therapy - Emchi - Faith Healing - Flower Remedies - Homeopathy - Hypnosis - Iridology - Low-level laser therapy - Magnetotherapy - Massage - Nature Cure - Osteopathy Psychoanalysis - The theory of raw juice therapy - Reflexology Reiki - Rolfing - Siddha Medicine - Tantropathy Unani Tibb - Yoga

Pojawiają się ostatnio również takie teorie wśród lekarzy, dotąd zajmujących się wyłącznie współczesną medycyną, że stosowanie jednocześnie metod medycyny konwencjonalnej i alternatywnej może rozwiązań wiele problemów zdrowotnych pacjentów, szczególnie, że medycyna niekonwencjonalna ściśle opiera się na filozofii naturalnego leczenia i jednocześnie wykorzystuje wiele metod terapeutycznych w leczeniu chorób i innych dolegliwości, jak np. aromaterapia, akupunktura lub ziołolecznictwo. Często ostatnio słyszy się również, że medycyna alternatywna jest alternatywą dla medycyny konwencjonalnej, a nawet czasem okazuje się, że jest ratunkiem tam, gdzie medycyna akademicka jest bezradna, bywa też, że wartościowym uzupełnieniem leczenia konwencjonalnego. Zawsze jednak, niezależnie od przyjętej metody terapii, należy kierować się zdrowym rozsądkiem, ponieważ stosowanie metod alternatywnych bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy może przynieść choremu więcej szkody niż pożytku. Ale czyż nie można tego samego powiedzieć o medycynie współczesnej, gdzie brak precyzyjnej diagnozy powoduje aplikowanie w pacjenta coraz to innych farmaceutyków, niekoniecznie nadających się do danego schorzenia i co z pewnością nie sprzyja poprawie jego zdrowia.


Warto tutaj przytoczyć słowa Alfreda Konara, który stwierdził, że „w potęgę medycyny akademickiej wierzą jedynie zdrowi”. Nie jest też tajemnicą, że wszystko co kręci się wokół medycyny konwencjonalnej, czyli takiej, którą znamy na co dzień, jest obudowane wielkim biznesem, a co za tym idzie, wielkimi pieniędzmi. Nie oznacza to oczywiście, że metody ortodoksyjne nie są skuteczne, ale też niekoniecznie wszystkie farmaceutyki, które przepisuje lekarz, jak pewno nie mało kto doświadczył, odnoszą zamierzony skutek.

Koncerny telewizyjne razem z firmami farmaceutycznymi zbijają majątek na reklamowaniu i sprzedaży coraz to nowszych leków oraz suplementów diety, a przeciętny człowiek nie posiada wiedzy, że de facto korzystając z olbrzymich osiągnięć i wielkiego obszaru działania jaki obejmuje medycyna alternatywna, w tym praktykowane od stuleci metod z pozytywnym skutkiem medycyny ludowej, może w wielu przypadkach sam sobie pomóc.

Trudno też jednoznacznie się wypowiedzieć na temat skuteczności farmaceutyków, a przede wszystkich zaleceń i rekomendacji, jakie przeciętny pacjent otrzymuje od lekarza, do którego się udał, często czytając wcześniej opinie o nim w Internecie. Warto tutaj wspomnieć o tym, że na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się marketingiem szeptanym w sieci, gdzie za miesięczną opłatą dodają przychylne komentarze lekarzom medycyny konwencjonalnej na forach dyskusyjnych, na których przebywają pacjenci. Dość skrupulatnie zostało to przedstawione w artykule „Pochwalą lekarza za pieniądze”. Co prawda publikacja ukazała się kilka lat temu, ale ujawnione tam metody nadal są aktualne, a takie stwierdzenia jak przytoczone w ww. artykule są jak najbardziej prawdzie: "Nasza firma zajmuje się profesjonalnym marketingiem szeptanym w sieci. Wyszukiwaniem miejsc, gdzie mogą trafić Państwa potencjalni klienci i dbaniem o Państwa opinie w tych miejscach".

W kolejnych odsłonach autor zamierza zgłębić tajniki medycyny niekonwencjonalnej poprzez opisanie różnych metod i sposób diagnozowania, a także terapii, gdzie kolejne artykuły będzie można zaleźć w kategorii Medycyna alternatywna.

 

Autor publikacji posiada prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny alternatywnej na obszarze Indii.

Współautorem publikacji jest Carl Svensson, lekarz medycyny holistycznej oraz doktorant na Quantum University w Honolulu.

 

Uwaga 

Zamieszona treść publikacji ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Korzystanie lub stosowanie preparatów, urządzeń, produktów leczniczych lub innych środków i opisanych metod wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Autorzy publikacji nie ponoszą żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych w niniejszym artykule informacji i metod bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

 

Źródło:

Alternative Medicine Magazine

Alternative medicines and "Evidence-Based Medicine" a possible reconciliation?

Complementary and Alternative Medicine

Complementary and Alternative Medicine (CAM)

Complementary and Alternative Medicines and Cancer

Czym jest medycyna niekonwencjonalna?

Leczenie raka "metodami alternatywnymi" kilkukrotnie zmniejsza szanse na przeżycie. Lekarze mają już dowody

Medycyna naturalna: 5 metod leczenia alternatywnego

Medycyna niekonwencjonalna - zalety i wady leczenia alternatywnego

Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny

Pochwalą lekarza za pieniądze

What Exactly Is Alternative Medicine?

Wielowymiarowość współczesnej medycyny - UMB

Whole Medical Systems: An Overview

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów i podania informacji o licencji.

logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search