Polityka, politycy czy pieniądze

Czymże jest polityka dzisiaj, bo wczoraj to już historia, a jak mawiają wszystko co z nią związane pozostawia się dla IPN. Od wieków w zasadzie wiadomo, że nie istnieje polityka korzystna dla wszystkich po równo i nie trzeba tego udowadniać, tak po prostu pokazują realia naszych dziejów.

Czy wobec tego na bieżąco uprawiana przez naszych polityków sztuka przekonywania nas do własnych racji poprzez perswazję i nierzadko manipulację może być uznawana za działania dla naszego dobra?

Obserwując świat polityki można z łatwością zauważyć pewne prawidłowości, a nawet ściśle logiczne następstwa:

  • masz pieniądze => masz kolegów, a jeśli nie masz pieniędzy => jesteś ciągle potrzebujący i nie masz kolegów
  • jesteś w polityce => stanowisz narzędzie trendów biznesowych i masz sporo wpływowych oraz możnych kolegów
  • angażujesz się politycznie => liczą się z tobą, niekiedy werbują cię, co skutkuje rozkwitem umówionego biznesu
  • jesteś w rządzie => masz posadę i pociągającą perspektywę protekcji oraz bardzo wielu majętnych nierzadko kolegów
  • jesteś politykiem => to masz pieniądze i nieograniczoną oraz nieskrępowaną perspektywę ich zwielokrotniania, niekoniecznie dla dobra nas wszystkich

Czy są jeszcze tacy politycy, którzy byliby w stanie uprawiać sztukę rządzenia dla wspólnego naszego dobra?

A i może są…, tylko ja ich jeszcze nie spotkałem, nawet w telewizorze;)

logo.png
Utwory z tej strony są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora i machnacz.eu. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autora i podania informacji o licencji.
© 2012-2024 machnacz.eu. Powerd by ITbrain.

Kontakt

info@machnacz.eu

Search